ORANGE PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΖΩΡΤΖ 20-22 , ΑΘΗΝΑ, 10682

ORANGE PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΤΖΩΡΤΖ 20-22 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094542913
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3210801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 15-02-1999
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 17-02-1999
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ORANGE PARTNERS A.Τ.Κ.Π.Υ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΤΖΩΡΤΖ 20-22
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Εταιρείας είναι: α) Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων ή κτισμάτων και η πώληση των εκτάσεων αυτών, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων. β) Η ανέγερση, κτήση, εκμετάλλευση καθ’ οιονδήποτε τρόπο κάθε μορφής κτισμάτων, τουριστικών και ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και κάθε συναφής προς τα ανωτέρω εργασία ή/και δραστηριότητα. γ) Η απόκτηση μεταφορικών μέσων για την εξυπηρέτηση των ξενοδοχειακών και τουριστικών ή/και λοιπών εγκαταστάσεων και κτισμάτων. δ) Η εμπορία τουριστικών και άλλων συναφών ειδών, η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση εστιατορίων, αναψυκτηρίων και λοιπών συναφών ή παρεμφερών επιχειρήσεων. ε) Η αγορά ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο κτήση ακινήτων προς επίτευξη και καλύτερη προώθηση του ιδίου ή συναφούς ή παρεμφερούς σκοπού. ζ) Προμήθειες από την προώθηση και μεσιτείες, προϊόντων, αγαθών και γενικά υπηρεσιών τρίτων οιασδήποτε νομικής μορφής αυτοί έχουν, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. η) Η παροχή υπηρεσιών συναλλαγής (μεσιτείας) χρεογράφων. θ) Η παροχή υπηρεσιών πώλησης μετοχών. ι) Η παροχή υπηρεσιών πώλησης ομολόγων. ια) Υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε κατάρτιση συναλλαγών (αγορές – πωλήσεις) σε χρηματοπιστωτικά μέσα (σύσταση πελατείας). 2. Προς επίτευξη των σκοπών της η εταιρία δύναται: α) Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε κάθε φύσεως ή εταιρικού τύπου υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις. β) να συνεργάζεται με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθ’ οιονδήποτε τρόπο για την προώθηση του εταιρικού σκοπού. γ) Να αντιπροσωπεύει οιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη. δ) Να παράσχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεων προς και με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή τραπεζικό οργανισμό (εντός του υφιστάμενου εκ του Νόμου επιτρεπτού πλαισίου), εφόσον αυτές συνέρχονται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρούνται αναγκαίες για την εκπλήρωσή τους και ε) Να διεξαγάγει οιαδήποτε εργασία την οποία η εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά οιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση