Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

DEXIA CAPITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802276120
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173460001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)CRYPTOFUNDSTODAY Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801744800
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162554301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2022
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800907275
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144651701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099555553
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3580601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-12-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094543092
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3214701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ORANGE PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094542913
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3210801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-02-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση