Α. ΓΚΙΩΝΗΣ-Π. ΣΥΜΠΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 91 , ΑΘΗΝΑ, 15234

Α. ΓΚΙΩΝΗΣ-Π. ΣΥΜΠΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 91 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 082699440
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1751501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 05-07-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 05-07-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

Α. ΓΚΙΩΝΗΣ-Π. ΣΥΜΠΕΡΑΣ Α.Ε.
A. GKIONIS-P.SYMPERAS S.A.
A. GKIONIS-P. SYMPERAS A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 91
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Ως σκοπός της εταιρείας ορίζεται η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, εγκατάσταση και επισκευή ηχητικών φωτιστικών συστημάτων ασφαλείας. Για την εκπλήρωση των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με άλλες εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, να ιδρύει καταστήματα και υποκαταστήματα στο εσωτερικό και εξωτερικό, να αντιπροσωπεύει ημεδαπούς και αλλοδαπούς οργανισμούς καθώς και να συνεργάζεται με Δημόσιους φορείς ή και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση