Α. ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ - Θ. ΚΑΜΠΟΥΚΟΣ Ο.Ε.

ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 10 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15232

Α. ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ - Θ. ΚΑΜΠΟΥΚΟΣ Ο.Ε.


ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 10 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 801939001
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166633601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 17-10-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 17-10-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 10
  Πόλη:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Ο σκοπός της εταιρείας περιλαμβάνει: 1) η εμπορία και πώληση έτοιμων ενδυμάτων, ανδρικών, γυναικείων και παιδικών, και παντός είδους ιματισμού (λιανικό και χονδρικό εμπόριο) είτε μέσω φυσικού καταστήματος είτε μέσω διαδικτύου, 2) η εμπορία και πώληση ειδών υποδηματοποιίας είτε μέσω φυσικού καταστήματος είτε μέσω διαδικτύου και 3) η εμπορία και πώληση παντός είδους εξαρτημάτων ρουχισμού και μερών ενδυμάτων είτε μέσω φυσικού καταστήματος είτε μέσω διαδικτύου και 4) η εμπορία και πώληση τσαντών και παρόμοιων ειδών, ως και εν γένει ειδών αξεσουάρ είτε μέσω φυσικού καταστήματος είτε μέσω διαδικτύου. Για την επίτευξη του σκοπού, όπως ανωτέρω προσδιορίζεται, η εταιρία δικαιούται να συμμετέχει σε κάθε φύσεως συναφείς εργασίες ή επιχειρήσεις, καθώς επίσης και να συνεργάζεται και να συνεταιρίζεται με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό, που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς ή και μέρος αυτών που υπάρχουν ή θα δημιουργηθούν στο μέλλον, Να μισθώνει/εξαγοράζει μερικώς ή ολικώς ομοειδείς επιχειρήσεις, να συμμετέχει σε πλειοδοτικές ή μειοδοτικές δημοπρασίες και διαγωνισμούς του Δημοσίου, των Δήμων και πάσης φύσεως Οργανισμών, και να εγγυάται προς τρίτους προς εξασφάλιση υποχρεώσεων των εταιριών στις οποίες συμμετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται ή οποιονδήποτε τρίτον σύμφωνα με τους περιορισμούς που θέτει ο Νόμος, Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή οποιαδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
47710000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κύρια
46421100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ) Δευτερεύουσα
47717107 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΔΡΙΚΩΝ Η ΑΓΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ, ΣΥΝΟΛΩΝ, ΣΑΚΑΚΙΩΝ, ΜΠΛΕΙΖΕΡ, ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ, ΦΟΡΜΩΝ ΜΕ ΜΠΟΥΣΤΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ, ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΟΡΤΣ Δευτερεύουσα
47717108 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΔΡΙΚΩΝ Η ΑΓΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΛΤΩΝ, ΗΜΙΠΑΛΤΩΝ, ΚΑΠΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ, ΑΝΟΡΑΚ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΩΝ, ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47717110 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΠΟΥΚΑΜΙΣΩΝ, ΠΙΤΖΑΜΩΝ, ΜΠΛΟΥΖΩΝ, ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47717116 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47717118 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΖΩΝΩΝ, ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ, ΝΥΧΤΙΚΩΝ, ΡΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47717145 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΝΤΙΛΙΩΝ, ΣΑΛΙΩΝ, ΓΡΑΒΑΤΩΝ, ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ, ΜΕΡΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Η ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ, ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΚΤΑ Η ΚΡΟΣΕ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
47717152 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
47727202 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ Δευτερεύουσα
47727302 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ, ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ Δευτερεύουσα
47910000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47917100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47917200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47917300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47918200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα

Σύνδεση