Βρέθηκαν 33 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MOBILE REPAIR SOLUTIONS Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802314127
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174159807000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α. ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ - Θ. ΚΑΜΠΟΥΚΟΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801939001
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166633601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AC-DK ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801742738
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162518201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΧΛΑΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801503451
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158102801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MYKONOS ESSENTIAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801339070
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154702801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-04-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DIAMOND ST ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801200648
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151603901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΔΟΞΙΑ ΕΛΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 167764544
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150132601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 166758472
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149261601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

A.K&I.K. I.K.E.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800915109
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144823501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 055004075
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143507801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-08-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση