Βρέθηκαν 228 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MOBILE REPAIR SOLUTIONS Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802314127
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174159807000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

2803 FASHION LOFT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802312890
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174139301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CHRISTIANZEN Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802269766
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173344101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΟΥΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΘΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 167014420
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172173901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-09-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΖΑΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 144428484
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172156201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-09-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΟΥΝΤΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 059640716
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171562801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση