ΓΑΛΙΩΤΟΥ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 22 , ΑΘΗΝΑ, 10432

ΓΑΛΙΩΤΟΥ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία


ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 22 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 999064179
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6143501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 30-12-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 30-12-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

EARCARE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 22
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

3. Σκοπός της εταιρείας είναι το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ακουστικών βαρηκοΐας, κοχλιακών εμφυτευμάτων, βοηθητικών οργάνων ομιλίας (λαρυγγόφωνα), μερών και εξαρτημάτων αυτών, επαγγελματικών ηλεκτρολογικών μηχανημάτων, συσκευών και υλικών, τηλεπικοινωνιακού υλικού και εξοπλισμού, συσκευών πόσης φύσεως για την διευκόλυνση της ακοής και εξαρτημάτων αυτών, μπαταριών, ασύρματων ακουστικών, ρολογιών, γυαλιών ηλίου ειδικού τύπου ωτοασπίδες, το λιανικό και χονδρικό εμπόριο έργων τέχνης, το λιανικό και χονδρικό εμπόριο χρηστικών αντικειμένων , κοσμημάτων και ψευδοκοσμημάτων , η επισκευή όλων των παραπάνω, η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού, η έκδοση και εμπορία περιοδικών , βιβλίων , διανομή εφημερίδων και περιοδικών παντός τύπου, καθώς και οι υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων γενικώς , υπηρεσίες παροχής συμβούλων και με την μέθοδο του franchise, η προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση τηλεφωνικών κέντρων υποδοχής, προώθησης και διαχείρισης εισερχόμενης και εξερχόμενης τηλεφωνίας (call centers), η προώθηση και εκτέλεση τηλεφωνικών και τηλεοπτικών πωλήσεων πάσης φύσεως προϊόντων και παροχή υπηρεσιών δια τηλεφώνου (telesales, telemarketing) για λογαριασμό τρίτων προσώπων, νομικών ή φυσικών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η έρευνα αγοράς για πάσης φύσεως προϊόντα και υπηρεσίες για λογαριασμό τρίτων προσώπων, νομικών ή φυσικών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ( Κ.Α.Δ 25992903) , με τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (Κ.Α.Δ 33204100) , με τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Κ.Α.Δ 33203900) , με τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ( Κ.Α.Δ33204000) , ), με την εμπορία ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την κατασκευή επί παραγγελία προϊόντων όπως εκμαγεία, ωτοασπίδες και κελύφη ακουστικών βαρηκοΐας (Κ.Α.Δ. 26.60.14) . Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες θα ασκούνται εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας και γενικώς εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μέσω των καταστημάτων της εταιρείας , μέσω αλληλογραφίας και του διαδυκτίου καθώς και με την μέθοδο του franchise Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί να συστήνει με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εταιρείες κάθε τύπου, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46461202 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ, ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ, ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ (ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ) ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Κύρια
33131200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46492100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
46521109 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46691500 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
47423200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
47616100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
47747503 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ Δευτερεύουσα
47910000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
58141900 ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Δευτερεύουσα
73121201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
85591000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση