Βρέθηκαν 84 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MEDITRUST GROUP Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801938784
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166624401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DRIVAS HEALTH CARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801880047
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165080601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΜΑΛΙΓΚΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801420577
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156440001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ONCORAD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801361978
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155156101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΔΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801278360
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153361501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 142118529
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151650201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Advanced Sterilization Products Hellas EΠE


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801102575
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149144401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση