Βρέθηκαν 21 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

RealMed ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802119402
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170339901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ATHENS MEDICA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801603566
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159959138000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MS ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801308934
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154069201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΒΙΤΑ ΜΕΝΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800931933
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145217201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800894700
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144349501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΗΚΟΟΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800859906
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143216101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CARDIOSCIENCE P.C


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800834358
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142485701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TMT MEDICAL O.E.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800830187
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142362801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση