ΑΦΟΙ ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗ Ο.Ε.

ΑΓΛΑΟΝΙΚΗΣ 10-12 , ΑΘΗΝΑ, 11743

ΑΦΟΙ ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗ Ο.Ε.


ΑΓΛΑΟΝΙΚΗΣ 10-12 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 802024609
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168370201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 26-01-2023
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 26-01-2023
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

Soultanidis Concrete & Colors

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΓΛΑΟΝΙΚΗΣ 10-12
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοποί της εταιρείας είναι: Α. [46731400] Χονδρικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών και λούστρων Β. [43341000] Εργασίες χρωματισμών Γ. [43391000] Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος Δ. [47520000] Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα Ε. [47524701] Λιανικό εμπόριο άλλων εργαλείων Ζ. [46741301] Χονδρικό εμπόριο άλλων εργαλείων Η. [96011400] Υπηρεσίες βαφής και χρωματισμού Θ. [47524100] Λιανικό εμπόριο σιδηρικών Ι. [46741100] Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών Κ. [41203000] Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 2. Να ιδρύει υποκαταστήματα, αποθήκες, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να συμμετέχει με οποιονδήποτε νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση