ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΥΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΜΑΔΥΤΟΥ 149 , ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, 17122

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΥΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΜΑΔΥΤΟΥ 149 , ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 156108062
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138144201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 02-03-2016
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 04-03-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΜΑΔΥΤΟΥ 149
  Πόλη:
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση