Βρέθηκαν 76 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

PETBABA Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801807213
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163708601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ASTRA GENERAL TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801673083
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161246701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

61GROUP Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801432017
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156693001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 064452122
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152724401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 137711797
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150345801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 094156356
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2200901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-01-2019
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 164555532
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149738801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-07-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση