Βρέθηκαν 76 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΡΟΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801858852
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164685001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

UNISOFT TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 996699886
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164412601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREEK DUB Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801578946
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159493801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΙΟΦΙΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801436274
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156790101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

JASON ENGINEERING Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801342386
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154761401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-05-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΣΦΑΕ-ΜΠΕΚΕΛΕ ΤΟΥ ΤΕΣΦΑΕ-ΜΠΕΚΕΛΕ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106983710
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154101001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996947106
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152695601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Κ/ΞΙΑ Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ - ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996946910
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150447901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΔΡΟΣΟΥ-ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 125047786
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149848701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EURO EXPERT TAX GROUP OE


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801126470
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149711801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση