ΑΛΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΜΥΚΑΛΗΣ 10 , ΑΘΗΝΑ, 15124

ΑΛΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ


ΜΥΚΑΛΗΣ 10 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 800719958
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138283801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 16-03-2016
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 17-03-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΥΚΑΛΗΣ 10
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι η με κάθε τρόπο ανάπτυξη εμπορικής δραστηριότητας και παροχή υπηρεσιών στον τομέα της ψυχαγωγίας, διασκέδασης και δημοσίων θεαμάτων, καθώς και στον τομέα του αθλητισμού των αθλητικών γεγονότων και των τεχνών γενικά (περιλαμβανομένων των εικαστικών) και η έναντι αμοιβής παροχή υπηρεσιών και υποστήριξης σε επαγγελματίες του χώρου της ψυχαγωγίας, της διασκέδασης, του αθλητισμού και των δημοσίων θεαμάτων. Σκοπός της εταιρίας είναι ιδίως: Η εμπορική αξιοποίηση, διαχείριση, προστασία και εκμετάλλευση των πνευματικών δικαιωμάτων και της όλης δραστηριότητας και εν γένει δημόσιας παρουσίας και καλλιτεχνικών ή αθλητικών υπηρεσιών δημιουργών, καλλιτεχνών, αθλητών, λογοτεχνών, χορευτών, ηθοποιών και άλλων προσώπων του χώρου του πολιτισμού, της ψυχαγωγίας, διασκέδασης και δημοσίων θεαμάτων, Η εμπορική αξιοποίηση, προστασία και εκμετάλλευση της καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας και της εν γένει καλλιτεχνικής παρουσίας και προσωπικότητας καλλιτεχνών μουσικών έργων, δηλαδή μουσικοσυνθετών, στιχουργών, ερμηνευτών μουσικών έργων (τραγουδιστών), κλπ., αλλά και ηθοποιών, χορευτών, παραγωγών ραδιοφωνικών εκπομπών, παρουσιαστών τηλεοπτικών εκπομπών και μουσικών επιμελητών (dj), Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους ανωτέρω, ιδίως υπηρεσιών διαχείρισης των επαγγελματικών τους υποθέσεων, υποστήριξης και εκπροσώπησης τους σε διαπραγματεύσεις και σύναψη συμβάσεων για την προαγωγή των επαγγελματικών τους συμφερόντων, υπηρεσιών προβολής της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και άλλων συναφών υπηρεσιών, Η διοργάνωση δημοσίων θεαμάτων και εκδηλώσεων όλων των μορφών, όπως συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, αθλητικών γεγονότων, Η παροχή υπηρεσιών σε σχέση με τα παραπάνω ιδίως με τη μορφή οικονομικής διαχείρισης πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων, έρευνας αγοράς, δημοσίων σχέσεων, μεσολάβησης και μεσιτείας για την κατάρτιση συμβάσεων σε σχέση με τα παραπάνω, Η χορηγία και η οικονομική ή διαφημιστική ενίσχυση, δημόσιες σχέσεις και προβολή εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σε σχέση με τα παραπάνω. Η παραγωγή, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση με κάθε τρόπο μουσικών και οπτικοακουστικών έργων ή γεγονότων υπό μορφή φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας (cd, dvd κλπ), μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, μέσω του διαδικτύου και με οποιοδήποτε άλλο τεχνικό μέσο. Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, εμπορία-πώληση και διανομή προϊόντων με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμα και ηλεκτρονικό εμπόριο, η αντιπροσώπευση αλλοδαπών οίκων, η σύναψη συμβάσεων παραχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας (licensing) και η εμπορική εκμετάλλευση, διαχείριση, προώθηση και προβολή δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας (merchandising). Η κατασκευή, προώθηση και εμπορία promo stand, branding εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ειδικών διαφημιστικών κατασκευών και στολών. Η παροχή υπηρεσιών προώθησης (merchandising) για λογαριασμό τρίτων. Η μεταφορά προσωπικού και υλικού που αφορά την υλοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων. Η επεξεργασία ήχου και εικόνας με κάθε πρόσφορο τεχνικό μέσο και γενικά εφαρμογές πολυμέσων (multimedia). Η παροχή υπηρεσιών κάλυψης ήχου και φώτων για οποιοδήποτε είδος εκδηλώσεων, παραστάσεων και συναυλιών. Η ενοικίαση ηχητικού εξοπλισμού, φώτων και μουσικών οργάνων. Η παραγωγή και διάθεση οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού για εμπορικούς ή διαφημιστικούς λόγους. Η απόκτηση από, και παραχώρηση προς επιχειρήσεις παντός είδους αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης επί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, που αφορούν εμπορικά σήματα, σύμβολα ή τεχνογνωσία σχετιζόμενη με μέθοδο πώλησης, παραγωγής ή διανομής προϊόντων και εμπορευμάτων για κάθε εν γένει επιχείρηση. Η παραγωγή, εμπορία, εξυπηρέτηση και εκμετάλλευση, πάσης φύσεως διαφήμισης, διαφημιστικού υλικού και προώθησης πωλήσεων. Οι υπηρεσίες ζωντανής εγγραφής ήχου σε στούντιο, το οποίο θα μπορεί να μισθώνει και σε τρίτους για ηχογραφήσεις. Υπηρεσίες εκμίσθωσης είτε ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων και δωματίων για μικρή διάρκεια με ή χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών. Β) Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που έχει ως σκοπό όμοιο ή παρεμφερή με το σκοπό της με το παρόν συνιστώμενης εταιρείας. Γ) Η παροχή διαχειριστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρείες που έχουν σκοπό όμοιο ή παρεμφερή με το σκοπό της με το παρόν συνιστώμενης εταιρίας. Δ) Η διενέργεια κάθε άλλης πράξης, συναφούς με τις ανωτέρω δραστηριότητες. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί: Να παρέχει εγγυήσεις και άλλες ασφάλειες προς τρίτους. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση