Βρέθηκαν 20 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

AVP WEALTH MANAGEMENT Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801447805
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157054901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SPORTS SPIRIT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801019313
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147087201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-07-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Eurohoops Greece Ι.Κ.Ε


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800816236
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141930201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BE TIMING SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800713573
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137929301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-02-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

3 2 1 EVENTS Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800704890
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137533001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800644077
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133751101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-03-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800610210
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132030501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-10-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση