ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΟΡΦΕΩΣ 113 , ΑΘΗΝΑ, 11855

ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


ΟΡΦΕΩΣ 113 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 802168365
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171344101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 27-06-2023
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 27-06-2023
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΟΡΦΕΩΣ 113
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΘΗΣΕΙΟ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

α) Η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων β) Η ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων. γ) Οι κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις). δ) Η αγοραπωησία ιδιόκτητων ακινήτων. ε) Η διαχείριση ιδιόκτητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης. στ) Η εμπορική γενικά εκμετάλλευση και αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με κάθε νόμιμο τρόπο, ενδεικτικά δε δια της αγοράς, πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης, παραχώρησης προς ανοικοδόμηση με αντιπαροχή ή άλλο αντάλλαγμα, κατασκευής - ανέγερσης, προσθήκης, διαμόρφωσης, μετατροπής ή και διακόσμησης (εσωτερικής και εξωτερικής) αυτής.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση