ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΛΕΝΟΡΜΑΝ 100-102 , ΑΘΗΝΑ, 10444

ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


ΛΕΝΟΡΜΑΝ 100-102 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 081989722
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4068601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 21-12-2000
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 28-12-2000
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΕ
DIMOULAS SA
DIMOULAS AE

Εξαγώγιμα Προϊόντα Επιχείρησης

Κωδικός Προϊόντος Περιγραφή Χώρα Εξαγωγής Έτος Εξαγωγής
--85414900 Συσκευές ημιαγωγών (για παράδειγμα, δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες, μετατροπείς με βάση ημιαγωγούς). Φωτοευαίσθητες διατάξεις με ημιαγωγό, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φωτοβολταϊκά κύτταρα, έστω και συναρμολογημένες σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασ… | Φωτοευαίσθητες διατάξεις με ημιαγωγό, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φωτοβολταϊκά κύτταρα, έστω και συναρμολογημένα σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένα σε πλάκες. Δίοδοι φωτοεκπομπής (LED) | Άλλα ΑΛΒΑΝΙΑ 2024
--85444210 Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοαξονικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έστω και βερνικωμένα ή ανοδικώς οξειδωμένα), εφοδιασμένα ή όχι με τεμάχια σύνδεσης. Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθεμία χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με… | Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 1000 V | Που έχουν εφοδιασθεί με τεμάχια σύνδεσης | Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τηλεπικοινωνίες ΙΡΛΑΝΔΙΑ 2024
--85444210 Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοαξονικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έστω και βερνικωμένα ή ανοδικώς οξειδωμένα), εφοδιασμένα ή όχι με τεμάχια σύνδεσης. Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθεμία χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με… | Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 1000 V | Που έχουν εφοδιασθεί με τεμάχια σύνδεσης | Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τηλεπικοινωνίες ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2024
--85444993 Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοαξονικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έστω και βερνικωμένα ή ανοδικώς οξειδωμένα), εφοδιασμένα ή όχι με τεμάχια σύνδεσης. Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθεμία χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με τεμάχια σύνδεσης | Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 1000 V | Άλλοι | Άλλοι | Άλλοι | Για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 80 V ΑΛΒΑΝΙΑ 2024
--85444995 Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοαξονικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έστω και βερνικωμένα ή ανοδικώς οξειδωμένα), εφοδιασμένα ή όχι με τεμάχια σύνδεσης. Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθεμία χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με τεμ… | Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 1000 V | Άλλοι | Άλλοι | Άλλοι | Για τάσεις που υπερβαίνουν τα 80 V αλλά δεν υπερβαίνουν τα 1000 V ΑΛΒΑΝΙΑ 2024
--85444995 Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοαξονικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έστω και βερνικωμένα ή ανοδικώς οξειδωμένα), εφοδιασμένα ή όχι με τεμάχια σύνδεσης. Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθεμία χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με τεμ… | Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 1000 V | Άλλοι | Άλλοι | Άλλοι | Για τάσεις που υπερβαίνουν τα 80 V αλλά δεν υπερβαίνουν τα 1000 V ΑΥΣΤΡΙΑ 2024
--85444995 Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοαξονικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έστω και βερνικωμένα ή ανοδικώς οξειδωμένα), εφοδιασμένα ή όχι με τεμάχια σύνδεσης. Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθεμία χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με τεμ… | Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 1000 V | Άλλοι | Άλλοι | Άλλοι | Για τάσεις που υπερβαίνουν τα 80 V αλλά δεν υπερβαίνουν τα 1000 V Β. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (πρώην FYROM) 2024
--85444995 Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοαξονικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έστω και βερνικωμένα ή ανοδικώς οξειδωμένα), εφοδιασμένα ή όχι με τεμάχια σύνδεσης. Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθεμία χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με τεμ… | Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 1000 V | Άλλοι | Άλλοι | Άλλοι | Για τάσεις που υπερβαίνουν τα 80 V αλλά δεν υπερβαίνουν τα 1000 V ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2024
--85444995 Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοαξονικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έστω και βερνικωμένα ή ανοδικώς οξειδωμένα), εφοδιασμένα ή όχι με τεμάχια σύνδεσης. Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθεμία χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με τεμ… | Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 1000 V | Άλλοι | Άλλοι | Άλλοι | Για τάσεις που υπερβαίνουν τα 80 V αλλά δεν υπερβαίνουν τα 1000 V ΔΑΝΙΑ 2024
--85444995 Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοαξονικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έστω και βερνικωμένα ή ανοδικώς οξειδωμένα), εφοδιασμένα ή όχι με τεμάχια σύνδεσης. Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθεμία χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με τεμ… | Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 1000 V | Άλλοι | Άλλοι | Άλλοι | Για τάσεις που υπερβαίνουν τα 80 V αλλά δεν υπερβαίνουν τα 1000 V ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 2024
--85444995 Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοαξονικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έστω και βερνικωμένα ή ανοδικώς οξειδωμένα), εφοδιασμένα ή όχι με τεμάχια σύνδεσης. Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθεμία χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με τεμ… | Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 1000 V | Άλλοι | Άλλοι | Άλλοι | Για τάσεις που υπερβαίνουν τα 80 V αλλά δεν υπερβαίνουν τα 1000 V ΙΡΑΚ 2024
--85444995 Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοαξονικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έστω και βερνικωμένα ή ανοδικώς οξειδωμένα), εφοδιασμένα ή όχι με τεμάχια σύνδεσης. Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθεμία χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με τεμ… | Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 1000 V | Άλλοι | Άλλοι | Άλλοι | Για τάσεις που υπερβαίνουν τα 80 V αλλά δεν υπερβαίνουν τα 1000 V ΙΡΛΑΝΔΙΑ 2024
--85444995 Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοαξονικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έστω και βερνικωμένα ή ανοδικώς οξειδωμένα), εφοδιασμένα ή όχι με τεμάχια σύνδεσης. Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθεμία χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με τεμ… | Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 1000 V | Άλλοι | Άλλοι | Άλλοι | Για τάσεις που υπερβαίνουν τα 80 V αλλά δεν υπερβαίνουν τα 1000 V ΚΥΠΡΟΣ 2024
--85444995 Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοαξονικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έστω και βερνικωμένα ή ανοδικώς οξειδωμένα), εφοδιασμένα ή όχι με τεμάχια σύνδεσης. Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθεμία χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με τεμ… | Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 1000 V | Άλλοι | Άλλοι | Άλλοι | Για τάσεις που υπερβαίνουν τα 80 V αλλά δεν υπερβαίνουν τα 1000 V ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2024

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΝΟΡΜΑΝ 100-102
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1) Η εισαγωγή και εμπορία καλωδίων και η άσκηση κάθε επιχείρησης ή εμπορικής δραστηριότητας (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της εκμετάλλευσης, πώλησης, διακίνησης, μεταφοράς, διανομής και εγκατάστασης), σε σχέση με καλώδια παντός τύπου, οπτικές ίνες, παρελκόμενα των καλωδίων, μηχανήματα κοπής και περιέλιξης καλωδίων, είδη, αντικείμενα και συστήματα αποθήκευσης καλωδίων, εξαρτήματα, τμήματα, ανταλλακτικά καθώς και σε σχέση με οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα, μηχανήματα, εργαλεία, είδη ή προϊόντα που απαιτούνται την εγκατάσταση και την πλήρη λειτουργία τηλεφωνικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών δικτύων, δικτύων εικόνας και ήχου, δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής ή και κάθε άλλου είδους δικτύου ή μελλοντικώς δημιουργηθησομένου συναφούς συστήματος, καθώς και η παραγωγή και κατασκευή όλων των παραπάνω ειδών και προϊόντων. 2) Η έρευνα και εκπόνηση μελετών σε σχέση με την κατασκευή, παραγωγή, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες, την εξέλιξη και τις εφαρμογές των προϊόντων, μηχανημάτων, ειδών, αντικειμένων και των δικτύων της παραγράφου 1, καθώς και η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης ή διδασκαλίας και η παροχή όλων των δυνατών υπηρεσιών σε σχέση με την εγκατάσταση, συντήρηση, λειτουργία, βελτίωση και χρήση παντός είδους δικτύου . 3) Η ανάληψη αντιπροσωπειών Ελληνικών ή Αλλοδαπών Οίκων παραγωγής, εμπορίας και παροχής υπηρεσιών σε σχέση με τα μηχανήματα, προϊόντα, είδη και τα δίκτυα που απαριθμούνται στις παραπάνω παραγράφους και η άσκηση της δραστηριότητας του εμπορικού αντιπροσώπου ή επί προμηθεία αντιπροσώπου ή εισαγωγέως ή εξαγωγέως, πράκτορος των παραπάνω προϊόντων, ειδών, μηχανημάτων και αντικειμένων ή και ολοκληρωμένων δικτύων. 4) Η συμμετοχή ή συνεργασία, με οποιαδήποτε νομική μορφή ή τρόπο, σε υφιστάμενη ή συσταθησόμενη εταιρία ή επιχείρηση με συναφή σκοπό, καθώς και ή άσκηση κάθε άλλης εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, που είναι συναφής ή εξυπηρετεί τα συμφέροντα και τους σκοπούς της εταιρίας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση