Βρέθηκαν 39 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

TSM ENGINEERING Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802008370
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168052701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PHOENIX HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801597487
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159838501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 131436502
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154788101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-04-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ARMET MOBILITY Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801326270
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154461901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WHITE 2 BLACK Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801291070
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153652501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ELECTRAUTO Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801247094
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152630101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800824899
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142211501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800822267
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142133501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση