Βρέθηκαν 37 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 131436502
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154788101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-04-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ARMET MOBILITY Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801326270
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154461901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WHITE 2 BLACK Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801291070
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153652501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

IAM GLOBAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801016913
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147021201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-07-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800824899
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142211501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800822267
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142133501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099538570
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3996201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-02-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ARONCORP ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800760297
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139920501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση