ΖΥΜΑΡΙΔΗΣ Μ. WOOD WELL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε.

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 170 , ΑΙΓΑΛΕΩ, 12242

ΖΥΜΑΡΙΔΗΣ Μ. WOOD WELL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε.


ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 170 , ΑΙΓΑΛΕΩ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 099362780
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4078301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 14-12-2000
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 08-01-2001
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΖΥΜΑΡΙΔΗΣ M. WOOD WELL Α.Ε.Β.Ε.Ε.
ZYMARIDIS M. WOOD WELL A.E.V.E.E.

Εξαγώγιμα Προϊόντα Επιχείρησης

Κωδικός Προϊόντος Περιγραφή Χώρα Εξαγωγής Έτος Εξαγωγής
--46021990 Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθορισμένη μορφή από πλεκτικές ύλες ή κατασκευάζονται με τη βοήθεια ειδών της κλάσης 4601. Τεχνουργήματα από φυτικούς σπόγγους (λούφα) | Από φυτικές ύλες | Άλλα | Άλλα ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2024
--46021990 Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθορισμένη μορφή από πλεκτικές ύλες ή κατασκευάζονται με τη βοήθεια ειδών της κλάσης 4601. Τεχνουργήματα από φυτικούς σπόγγους (λούφα) | Από φυτικές ύλες | Άλλα | Άλλα ΚΥΠΡΟΣ 2024
--54072090 Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που κατασκευάζονται από τα προϊόντα της κλάσης 5404 | Υφάσματα που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές | Άλλα ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2024
--54072090 Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που κατασκευάζονται από τα προϊόντα της κλάσης 5404 | Υφάσματα που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές | Άλλα ΚΥΠΡΟΣ 2024
--66011000 Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ομπρέλες-ράβδοι για τη βροχή, οι ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη) | Ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2024
--66011000 Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ομπρέλες-ράβδοι για τη βροχή, οι ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη) | Ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη ΚΡΟΑΤΙΑ 2024
--66011000 Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ομπρέλες-ράβδοι για τη βροχή, οι ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη) | Ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη ΚΥΠΡΟΣ 2024
--66011000 Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ομπρέλες-ράβδοι για τη βροχή, οι ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη) | Ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη ΜΑΛΤΑ 2024
--66011000 Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ομπρέλες-ράβδοι για τη βροχή, οι ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη) | Ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2024
--68022100 Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική (άλλες από αυτές του σχιστόλιθου) επεξεργασμένες και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, με εξαίρεση εκείνες της κλάσης 6801. Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, από φυσικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο σχιστόλιθος), έστω και … | Άλλες πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, απλώς λαξευμένες ή πριονισμένες και με επιφάνεια επίπεδη ή ομαλή | Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2024
--68022100 Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική (άλλες από αυτές του σχιστόλιθου) επεξεργασμένες και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, με εξαίρεση εκείνες της κλάσης 6801. Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, από φυσικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο σχιστόλιθος), έστω και … | Άλλες πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, απλώς λαξευμένες ή πριονισμένες και με επιφάνεια επίπεδη ή ομαλή | Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο ΚΥΠΡΟΣ 2024
--68022100 Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική (άλλες από αυτές του σχιστόλιθου) επεξεργασμένες και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, με εξαίρεση εκείνες της κλάσης 6801. Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, από φυσικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο σχιστόλιθος), έστω και … | Άλλες πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, απλώς λαξευμένες ή πριονισμένες και με επιφάνεια επίπεδη ή ομαλή | Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2024
--68109900 Τεχνουργήματα από τσιμέντο, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα, έστω και οπλισμένα | Άλλα τεχνουργήματα | Άλλα ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2024
--68109900 Τεχνουργήματα από τσιμέντο, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα, έστω και οπλισμένα | Άλλα τεχνουργήματα | Άλλα ΚΥΠΡΟΣ 2024
--94013900 Καθίσματα (με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9402), έστω και αν μετατρέπονται σε κρεβάτια, και τα μέρη τους | Καθίσματα περιστρεφόμενα με ρυθμιζόμενο ύψος | Άλλα ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2024
--94013900 Καθίσματα (με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9402), έστω και αν μετατρέπονται σε κρεβάτια, και τα μέρη τους | Καθίσματα περιστρεφόμενα με ρυθμιζόμενο ύψος | Άλλα ΚΡΟΑΤΙΑ 2024
--94013900 Καθίσματα (με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9402), έστω και αν μετατρέπονται σε κρεβάτια, και τα μέρη τους | Καθίσματα περιστρεφόμενα με ρυθμιζόμενο ύψος | Άλλα ΚΥΠΡΟΣ 2024
--94013900 Καθίσματα (με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9402), έστω και αν μετατρέπονται σε κρεβάτια, και τα μέρη τους | Καθίσματα περιστρεφόμενα με ρυθμιζόμενο ύψος | Άλλα ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 2024
--94013900 Καθίσματα (με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9402), έστω και αν μετατρέπονται σε κρεβάτια, και τα μέρη τους | Καθίσματα περιστρεφόμενα με ρυθμιζόμενο ύψος | Άλλα ΜΑΛΤΑ 2024
--94013900 Καθίσματα (με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9402), έστω και αν μετατρέπονται σε κρεβάτια, και τα μέρη τους | Καθίσματα περιστρεφόμενα με ρυθμιζόμενο ύψος | Άλλα ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2024
--94016100 Καθίσματα (με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9402), έστω και αν μετατρέπονται σε κρεβάτια, και τα μέρη τους | Άλλα καθίσματα, με σκελετό από ξύλο | Παραγεμισμένα ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2024
--94016100 Καθίσματα (με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9402), έστω και αν μετατρέπονται σε κρεβάτια, και τα μέρη τους | Άλλα καθίσματα, με σκελετό από ξύλο | Παραγεμισμένα ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2024
--94016100 Καθίσματα (με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9402), έστω και αν μετατρέπονται σε κρεβάτια, και τα μέρη τους | Άλλα καθίσματα, με σκελετό από ξύλο | Παραγεμισμένα ΚΥΠΡΟΣ 2024
--94016100 Καθίσματα (με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9402), έστω και αν μετατρέπονται σε κρεβάτια, και τα μέρη τους | Άλλα καθίσματα, με σκελετό από ξύλο | Παραγεμισμένα ΜΑΛΤΑ 2024
--94016100 Καθίσματα (με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9402), έστω και αν μετατρέπονται σε κρεβάτια, και τα μέρη τους | Άλλα καθίσματα, με σκελετό από ξύλο | Παραγεμισμένα ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2024
--94032080 Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους | Άλλα έπιπλα από μέταλλο | Άλλα ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2024
--94032080 Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους | Άλλα έπιπλα από μέταλλο | Άλλα ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2024
--94032080 Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους | Άλλα έπιπλα από μέταλλο | Άλλα ΚΡΟΑΤΙΑ 2024
--94032080 Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους | Άλλα έπιπλα από μέταλλο | Άλλα ΚΥΠΡΟΣ 2024
--94032080 Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους | Άλλα έπιπλα από μέταλλο | Άλλα ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 2024
--94032080 Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους | Άλλα έπιπλα από μέταλλο | Άλλα ΜΑΛΤΑ 2024
--94032080 Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους | Άλλα έπιπλα από μέταλλο | Άλλα ΟΥΓΓΑΡΙΑ 2024
--94032080 Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους | Άλλα έπιπλα από μέταλλο | Άλλα ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2024
--94032080 Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους | Άλλα έπιπλα από μέταλλο | Άλλα ΣΛΟΒΕΝΙΑ 2024
--94036090 Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους | Άλλα έπιπλα από ξύλο | Άλλα έπιπλα από ξύλο ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2024
--94036090 Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους | Άλλα έπιπλα από ξύλο | Άλλα έπιπλα από ξύλο ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2024
--94036090 Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους | Άλλα έπιπλα από ξύλο | Άλλα έπιπλα από ξύλο ΚΡΟΑΤΙΑ 2024
--94036090 Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους | Άλλα έπιπλα από ξύλο | Άλλα έπιπλα από ξύλο ΚΥΠΡΟΣ 2024
--94036090 Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους | Άλλα έπιπλα από ξύλο | Άλλα έπιπλα από ξύλο ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 2024
--94036090 Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους | Άλλα έπιπλα από ξύλο | Άλλα έπιπλα από ξύλο ΜΑΛΤΑ 2024
--94036090 Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους | Άλλα έπιπλα από ξύλο | Άλλα έπιπλα από ξύλο ΟΥΓΓΑΡΙΑ 2024
--94036090 Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους | Άλλα έπιπλα από ξύλο | Άλλα έπιπλα από ξύλο ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2024
--94036090 Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους | Άλλα έπιπλα από ξύλο | Άλλα έπιπλα από ξύλο ΣΛΟΒΕΝΙΑ 2024
--94037000 Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους | Έπιπλα από πλαστικές ύλες ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2024
--94037000 Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους | Έπιπλα από πλαστικές ύλες ΚΡΟΑΤΙΑ 2024
--94037000 Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους | Έπιπλα από πλαστικές ύλες ΚΥΠΡΟΣ 2024
--94037000 Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους | Έπιπλα από πλαστικές ύλες ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 2024
--94037000 Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους | Έπιπλα από πλαστικές ύλες ΜΑΛΤΑ 2024
--94037000 Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους | Έπιπλα από πλαστικές ύλες ΣΛΟΒΕΝΙΑ 2024
--94037000 Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους | Έπιπλα από πλαστικές ύλες ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤ 2024
--94038900 Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους | Έπιπλα από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνονται το καλάμι rotin, η λυγαριά, το μπαμπού ή οι παρόμοιες ύλες | Άλλα ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2024
--94038900 Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους | Έπιπλα από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνονται το καλάμι rotin, η λυγαριά, το μπαμπού ή οι παρόμοιες ύλες | Άλλα ΚΥΠΡΟΣ 2024
--94038900 Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους | Έπιπλα από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνονται το καλάμι rotin, η λυγαριά, το μπαμπού ή οι παρόμοιες ύλες | Άλλα ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 2024
--94038900 Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους | Έπιπλα από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνονται το καλάμι rotin, η λυγαριά, το μπαμπού ή οι παρόμοιες ύλες | Άλλα ΟΥΓΓΑΡΙΑ 2024
--94039990 Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους | Μέρη | Άλλα | Από άλλες ύλες ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2024
--94039990 Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους | Μέρη | Άλλα | Από άλλες ύλες ΚΥΠΡΟΣ 2024
--94039990 Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους | Μέρη | Άλλα | Από άλλες ύλες ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 2024
--94039990 Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους | Μέρη | Άλλα | Από άλλες ύλες ΜΑΛΤΑ 2024
--94049090 Σομιέδες. Είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια είδη [π.χ. στρώματα, καλύμματα ποδιών, παπλώματα, μαξιλάρια, παραγεμισμένα χαμηλά καθίσματα (πουφ), προσκεφάλια], που φέρουν ελατήρια ή είναι παραγεμισμένα ή επενδυμένα εσωτερικά με οποιαδήποτε ύλη, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα από κυψελώδες καουτσούκ ή κυψελώδεις πλαστικές ύλες, επενδυμένα ή μη | Άλλα | Άλλα ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2024
--94049090 Σομιέδες. Είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια είδη [π.χ. στρώματα, καλύμματα ποδιών, παπλώματα, μαξιλάρια, παραγεμισμένα χαμηλά καθίσματα (πουφ), προσκεφάλια], που φέρουν ελατήρια ή είναι παραγεμισμένα ή επενδυμένα εσωτερικά με οποιαδήποτε ύλη, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα από κυψελώδες καουτσούκ ή κυψελώδεις πλαστικές ύλες, επενδυμένα ή μη | Άλλα | Άλλα ΚΡΟΑΤΙΑ 2024
--94049090 Σομιέδες. Είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια είδη [π.χ. στρώματα, καλύμματα ποδιών, παπλώματα, μαξιλάρια, παραγεμισμένα χαμηλά καθίσματα (πουφ), προσκεφάλια], που φέρουν ελατήρια ή είναι παραγεμισμένα ή επενδυμένα εσωτερικά με οποιαδήποτε ύλη, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα από κυψελώδες καουτσούκ ή κυψελώδεις πλαστικές ύλες, επενδυμένα ή μη | Άλλα | Άλλα ΚΥΠΡΟΣ 2024
--94049090 Σομιέδες. Είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια είδη [π.χ. στρώματα, καλύμματα ποδιών, παπλώματα, μαξιλάρια, παραγεμισμένα χαμηλά καθίσματα (πουφ), προσκεφάλια], που φέρουν ελατήρια ή είναι παραγεμισμένα ή επενδυμένα εσωτερικά με οποιαδήποτε ύλη, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα από κυψελώδες καουτσούκ ή κυψελώδεις πλαστικές ύλες, επενδυμένα ή μη | Άλλα | Άλλα ΜΑΛΤΑ 2024
--94049090 Σομιέδες. Είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια είδη [π.χ. στρώματα, καλύμματα ποδιών, παπλώματα, μαξιλάρια, παραγεμισμένα χαμηλά καθίσματα (πουφ), προσκεφάλια], που φέρουν ελατήρια ή είναι παραγεμισμένα ή επενδυμένα εσωτερικά με οποιαδήποτε ύλη, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα από κυψελώδες καουτσούκ ή κυψελώδεις πλαστικές ύλες, επενδυμένα ή μη | Άλλα | Άλλα ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2024
--94049090 Σομιέδες. Είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια είδη [π.χ. στρώματα, καλύμματα ποδιών, παπλώματα, μαξιλάρια, παραγεμισμένα χαμηλά καθίσματα (πουφ), προσκεφάλια], που φέρουν ελατήρια ή είναι παραγεμισμένα ή επενδυμένα εσωτερικά με οποιαδήποτε ύλη, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα από κυψελώδες καουτσούκ ή κυψελώδεις πλαστικές ύλες, επενδυμένα ή μη | Άλλα | Άλλα ΣΛΟΒΕΝΙΑ 2024

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 170
  Πόλη:
ΑΙΓΑΛΕΩ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΙΓΑΛΕΩ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Η κατασκευή, η μεταποίηση, η εισαγωγή από το εξωτερικό, η εμπορία πάσης φύσεων επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου από ξύλο, πλαστικό ή από οποιοδήποτε άλλο υλικό επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού Χώρου και τα συναφή αυτών είδη, μέρη, πράγματα, εξαρτήματα. Η διενέργεια εισαγωγών και εξαγωγών εξοπλισμού οικιών, καταστημάτων, ξενοδοχείων και λοιπών χώρων. Η διεξαγωγή πωλήσεων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και προώθηση των αγαθών μέσω διαδικτύου «Ηλεκτρονικό Εμπόριο» είτε χονδρικώς είτε λιανικώς (B2B ή B2C). Η διεξαγωγή πάσης φύσεως εμπορίας από το εσωτερικό και το εξωτερικό, καθώς και η αντιπροσώπευση αλλοδαπών ή ημεδαπών οίκων επί προμηθεία. 2. Η ίδρυση στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, υποκαταστημάτων, καταστημάτων και γενικότερα σημείων πωλήσεως, εκθέσεων και ο πλήρης εξοπλισμός αυτών με όλα τα τεχνολογικά, τεχνικά και άλλα μέσα, μηχανήματα και συσκευές που απαιτούνται για την κατασκευή, επεξεργασία, μεταποίηση, εμπορία και πώληση των παραπάνω ειδών. 3. Η μίσθωση – διάθεση εξειδικευμένου εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, σε τρίτους, εκπαίδευση – υπηρεσίες διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και ανθρώπινου δυναμικού στην ημεδαπή ή αλλοδαπή . 4. Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε άλλες υφιστάμενες ή συσταθησόμενες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες και να αντιπροσωπεύει αυτές, ως και να διενεργεί πάσης φύσεως εν γένει πράξεις για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό τούτων με προμήθεια ή συμμετοχή, συγχρόνως δε να εγγυάται υπέρ αυτών. Επίσης η εταιρεία προς επίτευξη του εταιρικού της σκοπού, μπορεί να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε οποιεσδήποτε εταιρείες ή ομοειδείς επιχειρήσεις, είτε ημεδαπές, είτε αλλοδαπές και να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 5. Η Παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης μεταφοράς και διανομής εμπορευμάτων , η Διαφήμιση – Marketing, σχεδιασμός και υλοποίηση προώθησης αγαθών διαχείρισης και διάθεσης διαφημιστικού υλικού , η φορολογική εκπροσώπηση οίκων εξωτερικού, η Παραλαβή εμπορευμάτων, ο ποιοτικός έλεγχος, η εναπόθεση, η εκτέλεση παραγγελιών σε όλες τις μορφές συσκευασίας, ο έλεγχος και η φόρτωση αυτών, η Διαχείριση αποθεμάτων εμπορευμάτων - Δειγματοληπτικές και ολικές απογραφές και Διαχείριση εκκρεμών παραγγελιών (back orders) για λογαριασμό τρίτων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
31091300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Κύρια
46471100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ Δευτερεύουσα
47595500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ Δευτερεύουσα
52101900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
52291902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
58191500 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
70221400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
73111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
78301000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
78301200 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
78301300 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δευτερεύουσα
78301400 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση