Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 093150587
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4074501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ALCHIMICA Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095667209
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8312901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-04-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 099074905
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3322701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-04-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ Μονωτικά Υλικά-Μονώσεις Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094533326
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3192801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-01-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

FREUDENBERG ΕΛΛΑΣ ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094353782
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 939101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-09-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ASEA BROWN BOVERI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΕ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094128622
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 358101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-07-1983
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094046026
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4151201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-09-1974
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση