ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 , ΑΘΗΝΑ, 11527

ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 099364171
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4255001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 30-04-2001
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 14-05-2001
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε.
AEIFOROS METAL PROCESSING S.A.
AEIFOROS EPEXERGASIA METALLON A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1.Σκοπός της Εταιρίας είναι: α) η επεξεργασία, ανακύκλωση, βιομηχανία και η εμπορία παραπροϊόντων μετάλλων εν γένει και συναφών ειδών, β) η άσκηση εργασιών και η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας και διαχείρισης απορριμμάτων, αποβλήτων, επικίνδυνων και μη, η άσκηση εργασιών συλλογής, ανάκτησης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και διάθεσης αποβλήτων ως και η άσκηση τυχόν προπαρασκευαστικών της διαχείρισης αποβλήτων εργασιών, γ) η εμπορία προϊόντων ανακτηθέντων από τις εργασίες διαχείρισης αποβλήτων, δ) η εμπορία σιδήρου, χάλυβα, μετάλλων εν γένει και λοιπών υλών ως και η διαμεσολάβηση στις σχετικές αγοραπωλησίες, ε) η απορρύπανση και η διάλυση παντός είδους οχημάτων με οποιοδήποτε μέσο (μηχανικό ή μη) καθώς και η περαιτέρω διαδικασία για την ανάκτηση κάθε είδους υλών, προϊόντων και εμπορευμάτων με σκοπό την διάθεσή τους για ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση ή περαιτέρω επεξεργασία, στ) η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις των αυτών ή παρεμφερών σκοπών και η συνεργασία μετ’ αυτών προς επίτευξη του σκοπού της, και η ανάπτυξη οποιασδήποτε συναφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας. 2. Κατά την επιδίωξη του εταιρικού σκοπού της και προς υποβοήθηση/υποστήριξη των προς τούτο ενεργειών και δραστηριοτήτων της, όπως και της εν γένει οργανωτικής λειτουργίας της, η εταιρεία δύναται να συνάπτει με νομικά πρόσωπα παντός τύπου, συνδεδεμένα ή μη, συμβάσεις τρεχούσης φύσεως, με αντικείμενο την εκ μέρους τους παροχή διοικητικής/οργανωτικής/λειτουργικής υποστήριξης προς την εταιρεία.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
38322000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Κύρια
38111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38112000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Δευτερεύουσα
38221900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38311201 ΔΙΑΛΥΣΗ (ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38311202 ΔΙΑΛΥΣΗ (ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Π.Χ. ΛΑΔΙΩΝ, ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
38311203 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΠΗ Η ΘΡΑΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, (Π.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ), ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
38323000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
46721300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ Δευτερεύουσα
46721400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ Δευτερεύουσα
46771012 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (SCRAP) Δευτερεύουσα
46771017 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46771018 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΩΡΙΩΝ, ΣΤΑΧΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΙΔΗΡΟΥ Η ΧΑΛΥΒΑ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση