ΝΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 13 , ΒΑΡΗ ΒΟΥΛΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, 16671

ΝΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία


ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 13 , ΒΑΡΗ ΒΟΥΛΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ


Νομική Μορφή ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 784 Α.Κ.
Α.Φ.Μ. 996523647
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172498801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 25-09-2023
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 25-09-2023
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΝΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΑΜΚΕ
NIKOS DIKAIOS AMKE
NICO DIKEOS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 13
  Πόλη:
ΒΑΡΗ ΒΟΥΛΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

4.1. Η Εταιρεία είναι εν γένει επωφελής για την κοινωνία, εν όλω ή εν μέρει, έχει σκοπό κοινωφελή και αποκλειστικά μη κερδοσκοπικό. Έχει χαρακτήρα εθνικό, πολιτιστικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό. 4.2. Η κάτωθι απαρίθμηση των σκοπών της Εταιρείας (καθώς και των τρόπων / μέσων επίτευξης αυτών) είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και αφορά στη(ν): (α) διαφύλαξη της μνήμης του σολίστ βιολιστή Νίκου Δικαίου, τη διάδοση του ονόματός του και του έργου του (β) κατοχύρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας, νομική διασφάλιση και προστασία των περιουσιακών και ηθικών δικαιωμάτων του συνολικού έργου και του ονόματος του Νίκου Δικαίου έναντι οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή/και νομικού προσώπου (γ) διαφύλαξη της μνήμης, τη διάδοση του ονόματος και του έργου των Ελλήνων μουσικών εν γένει (δ) ανάδειξη της κρυμμένης πολιτιστικής κληρονομιάς και της διάδοσης του πολιτισμού παγκοσμίως (ε) προώθηση του πολιτισμού και της τέχνης σε όλες τις μορφές της (μουσική, ζωγραφική, χορός, αρχιτεκτονική, μόδα, λογοτεχνία, ποίηση, γλυπτική) (στ) συσχέτιση της τέχνης και της ψυχοσωματικής υγείας μέσα από πολιτιστικές δράσεις με σκοπό την πρόληψη και εναλλακτική θεραπεία για ψυχοσωματικές ασθένειες (ε) ανάδειξη των θετικών επιρροών της επαφής με την τέχνη σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης ύπαρξης (στ) συσχέτιση της τέχνης με την φιλανθρωπία, τη βιωσιμότητα, την ειρήνη, την επιστήμη, την τεχνητή νοημοσύνη, την υγεία, τον αθλητισμό και το ευ ζην (ζ) διοργάνωση εκδηλώσεων, παρουσιάσεων, σεμιναρίων, διαλέξεων, ομιλιών και συζητήσεων ενημερωτικού, εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού περιεχομένου για θέματα κοινωνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος (η) έρευνα, μελέτη, προαγωγή και διάδοση των δράσεων και των σκοπών της με παντός είδους εκδηλώσεις, εκθέσεις, παρουσιάσεις, παραστάσεις, εκθέσεις φωτογραφίας, σκίτσου, ζωγραφικής και βίντεο (θ) παραγωγή, συμπαραγωγή, αξιοποίηση και εκμετάλλευση παραγωγών τηλεοπτικών οπτικοακουστικών, μουσικών, ραδιοτηλεοπτικών, διαδικτυακών, κινηματογραφικών ή άλλου συναφούς είδους, καθώς και διαδικτυακών πλατφορμών, με θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων της (ι) δημιουργία δικτύου επικοινωνίας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για τη συνεργασία με άτομα του καλλιτεχνικού χώρου (επαγγελματίες και μη), με καθηγητές Πανεπιστημιακών Σχολών, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγους, Ψυχιάτρους, Εμπειρογνώμονες, μέλη παρεμφερών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, οργανώσεων και σωματείων, για τη διοργάνωση ομιλιών, διαλέξεων, σεμιναρίων, ημερίδων κ.λπ. (ια) από κοινού συμμετοχή με εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκπαιδευτικούς οργανισμούς ή κάθε άλλο ενδιαφερόμενο ή ακόμη και η κατά μόνας δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης με θεματικές που άπτονται των εδώ παρατιθέμενων σκοπών της (ιβ) ανάληψη κοινών δραστηριοτήτων και δράσεων με άλλες ΑΜΚΕ, σωματεία, οργανισμούς, οργανώσεις, ομάδες, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο (ιγ) διοργάνωση εκδρομών, περιηγήσεων και επισκέψεων πολιτιστικού ενδιαφέροντος σε μουσεία, θέατρα, κινηματογράφους, φεστιβάλ κ.λπ. (ιδ) δημιουργία ιστοσελίδας και λογαριασμού (προφίλ) σε πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων για την προώθηση των σκοπών της Εταιρείας (ιε) έκδοση, διακίνηση και προώθηση έντυπου και ψηφιακού υλικού (ιστ) συμμετοχή σε προγράμματα κρατικών ή ιδιωτικών φορέων ή άλλων ΑΜΚΕ ή ΜΚΟ ή σωματείων που έχουν παρεμφερείς σκοπούς και αρμοδιότητες, για την προώθηση και εφαρμογή των σκοπών της (ιζ) ανάπτυξη και συμμετοχή σε δίκτυα και θεσμούς αλληλεγγύης, καθώς και σε εθνικές και διεθνείς δράσεις ανθρωπιστικού και κοινωνικού περιεχομένου (ιη) στήριξη και υλοποίηση προγραμμάτων κάθε Φορέα, κρατικού και ιδιωτικού, που μπορεί να αναθέσει στην Εταιρεία συγκεκριμένο έργο με ειδική εντολή, όπως ειδικά προγράμματα, έρευνες, εκδηλώσεις, πρωτοβουλίες, συνέδρια και διοργανώσεις κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου (ιθ) έκδοση λευκώματος, βιβλίου, δημιουργία ταινίας μικρού μήκους με τη ζωή και το έργο του Νίκου Δικαίου και τον απόηχο αυτού στον σύγχρονο πολιτισμό (κ) ίδρυση Μουσείου Νίκος Δικαίος και συνεργασία με Μουσεία και Πολιτιστικά Ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό (κα) έρευνα και αναζήτηση μέσω παλαιών αρχείων και ηχογραφήσεων μουσικών κομματιών σε εκτέλεση Νίκου Δικαίου (κβ) σχεδιασμός και υλοποίηση (ψηφιοποιημένης και μη) βάσης δεδομένων / βιβλιοθήκης / μουσικής πλατφόρμας των κομματιών - μουσικών εκτελέσεων του Νίκου Δικαίου (κγ) οργάνωση φόρου τιμής σε προσωπικότητες που συνέβαλλαν στον πολιτισμό και παραμένουν αφανείς (κδ) οργάνωση συναυλιών, κονσέρτων, εκδηλώσεων, ημερίδων στους ίδιους χώρους που πραγματοποιήθηκαν την δεκαετία του '40 - '50 - '60 - '70 ως τιμητική αναδρομή στο παρελθόν 4.3. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί να: i) αξιοποιήσει την υλικοτεχνική και στελεχιακή υποδομή της, την εμπειρία και τις γνώσεις των μελών της, καθώς και άλλων ατόμων που διαθέτουν σχετικές γνώσεις και εμπειρία, να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, οργανισμούς και ομοσπονδίες κάθε φύσεως που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ii) προσλαμβάνει προσωπικό με συμβάσεις έργου ή ορισμένου χρόνου, προστηθέντες, βοηθούς εκπληρώσεως και εθελοντές συμμετέχοντες, με τις προϋποθέσεις που τυχόν θα ορίζει ο Νόμος iii) δεχθεί κάθε είδους βοήθεια από οιονδήποτε φορέα 4.4. Ειδικότερα δύναται να: (α) συμμετέχει σε δράσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό οιασδήποτε εταιρείας ή σε δράσεις επιχείρησης με όμοιο ή παρεμφερή κοινωφελή σκοπό, οιουδήποτε εταιρικού τύπου, ακόμη και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ) παρόμοιου σκοπού (β) ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της κ.λπ. (γ) ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό (δ) αντιπροσωπεύει άλλες παρεμφερείς μη κερδοσκοπικές εταιρείες της ημεδαπής και αλλοδαπής (ε) δανείζει, δανείζεται, χρησιδανείζει, χρησιδανείζεται, αποκτά κατά κυριότητα, μισθώνει ή εκμισθώνει από/σε τρίτους ή εταίρους ή μέλη της, μηχανήματα, ακίνητα, αντικείμενα ή εξοπλισμό σχετικό με τους σκοπούς και τις δραστηριότητές της (στ) ασχολείται με την εκπόνηση, προετοιμασία, υποβολή προτάσεων και σχεδίων για χρηματοδότηση από ιδιωτικούς ή δημόσιους, εθνικούς ή διεθνείς φορείς, καθώς και να προβαίνει στην υποστήριξη, εκτέλεση, διεκπεραίωση και υλοποίησή τους (ζ) δημιουργήσει και να στεγάσει ομάδες μαθημάτων, καλλιτεχνικές ομάδες δανειστική βιβλιοθήκη και κέντρο πληροφόρησης. (η) να εγγράφεται σε κάθε είδους πολιτιστικό μητρώο (θ) να αιτείται επιχορηγήσεις από τους αρμόδιους Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς φορείς, όπως ενδεικτικά από το Υπουργείο Πολιτισμού, ΕΣΠΑ, κ.λπ. 4.5. Η σύναψη, λύση ή καταγγελία των συμβάσεων έργου θα γίνεται από οιονδήποτε νόμιμο εκπρόσωπο. 4.6. Δικηγόροι, Λογιστές, Νόμιμοι Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους άνευ ανταλλάγματος.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση