ΝΤΑΣ ΧΑΟΥΣ Ο.Ε.

ΧΡΥΣΗΙΔΟΣ 101 , ΙΛΙΟΝ, 13121

ΝΤΑΣ ΧΑΟΥΣ Ο.Ε.


ΧΡΥΣΗΙΔΟΣ 101 , ΙΛΙΟΝ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 800735725
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138942901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 17-05-2016
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 17-05-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

DASH HAUS Ο.Ε.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΧΡΥΣΗΙΔΟΣ 101
  Πόλη:
ΙΛΙΟΝ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: Η χονδρική & λιανική πώληση επίπλων κουζίνας. Η χονδρική & λιανική πώληση επίπλων καθιστικού. Η χονδρική & λιανική πώληση επίπλων υπνοδωματίου. Η χονδρική & λιανική πώληση θωρακισμένων πορτών. Η χονδρική & λιανική πώληση εσωτερικών πορτών Το λιανικό εμπόριο επίπλων & οικιακών ειδών μέσω διαδικτύου. Οι υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων Η χονδρική & λιανική πώληση οικιακών ηλεκτρικών συσκευών και γενικότερα κάθε είδους οικιακών συσκευών. Υπηρεσίες συναρμολόγησης επίπλων Εργασίες κατασκευής πατωμάτων Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων Η σύσφιξη και προώθηση των δημοσίων σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων, φορέων και γενικώς εκπροσώπων της τέχνης και της σχεδίασης επίπλων κουζίνας και επίπλων σπιτιού γενικότερα για την προώθηση νέων οικολογικών - καλλιτεχνικών τάσεων στο μοντέρνο σχεδιασμό αυτών με την προώθηση οικολογικών υλικών και φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών. Οι δημόσιες σχέσεις για την προώθηση υλικών και κατασκευών με ουδέτερο περιβαντολογικό οικολογικό αποτύπωμα. Η εταιρεία ακόμα μπορεί να διαχειρίζεται ακίνητα ιδιόκτητα ή τρίτων (μισθωμένα). Τα ακίνητα μπορεί να είναι κάθε χρήσης ενδεικτικώς αναφέρονται εδώ οι χρήσεις οικιών, εμπορικών, βιοτεχνικών, τουριστικών, κλπ κτηρίων. Η εταιρεία δύναται να αξιοποιεί αυτά τα ακίνητα με μίσθωση, υπομίσθωση, υπεκμίσθωση, (αστική, εμπορική, τουριστική κλπ), είτε βραχυχρόνια, είτε μακροχρόνια, είτε με τη μέθοδο του διαμοιρασμού. Η εταιρεία ακόμα έχει ως δραστηριότητα την συμβουλευτική στη διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων, την επισκευή αυτών, την ανάληψη εργολαβιών μικρής η μεγάλης κλίμακας κατά την αξιοποίηση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ή ακόμα και ακινήτων τρίτων. Επίσης η εταιρεία μπορεί να αναλαμβάνει επισκευές και συντηρήσεις παντώς τύπου ακόμα και σε ακίνητα τρίτων. Ως μέσα για τη διενέργεια των σκοπών αυτών μπορεί να είναι: Η ίδρυση υποκαταστημάτων εντός της Ελλάδος ή στο εξωτερικό. Τα ηλεκτρονικά μέσα – Internet. H συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις με τη μορφή του franchising. H συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με το να ιδρύει μόνη ή με άλλους άλλες εταιρίες, να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλες εταιρίες ή επιχειρήσεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συσταθείσες στο μέλλον και επιδιώκουσες τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό. Η συμμέτοχή σε συνέδρια, εκθέσεις ή συναντήσεις καθώς και η διοργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων, συναντήσεων για την προώθηση των δημοσίων σχέσεων, των καλλιτεχνικών ιδεών, της οικολογίας. Όλοι οι σκοποί και οι δραστηριότητες μπορεί να εξελίσσονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, είτε με σύντομα ταξίδια, είτε με πιο διαρκείς δραστηριότητες.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση