Δ. Ι. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΧΘΥΡΩΝ

61Η ΟΔΟΣ 16 , ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, 13341

Δ. Ι. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΧΘΥΡΩΝ


61Η ΟΔΟΣ 16 , ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 084161807
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5549001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 19-12-2003
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 07-01-2004
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΣΕΛΕΚΤ ΦΙΣ Α.Ε.
SELEKT FIS A.E.

Εξαγώγιμα Προϊόντα Επιχείρησης

Κωδικός Προϊόντος Περιγραφή Χώρα Εξαγωγής Έτος Εξαγωγής
0302 ΨΑΡΙΑ, ΒΡΩΣΙΜΑ, ΝΩΠΑ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΛΗ ΨΥΞΗ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΦΙΛΕΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΣΑΡΚΑ ΨΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 0304) ΑΓΝΩΣΤΗ 2023

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
61Η ΟΔΟΣ 16
  Πόλη:
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ - ΦΥΛΗ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Η διενέργεια εμπορίας χονδρικώς-λιανικώς, παντός είδους νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων, ιχθυηρών και συναφών παρασκευασμάτων, καθώς και πάσης φύσεως τροφίμων. Εισαγωγών και εξαγωγών χονδρικώς- λιανικώς, παντός είδους νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων, ιχθυηρών και συναφών παρασκευασμάτων, καθώς και πάσης φύσεως τροφίμων 2. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού με παρόμοιο ή συναφή σκοπό. 3. Στους σκοπούς της εταιρείας περιλαμβάνεται και η ίδρυση άλλων επιχειρήσεων ή συμμετοχή της με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλες επιχειρήσεις και γενικότερα η συνεργασία της με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 4. Η επεξεργασία και συσκευασία- ανασυσκευασία παντός είδους νωπών και κατεψυγμένων αλιευμάτων, καθώς και πάσης φύσεως τροφίμων. 5. Η Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας, συσκευασίας- ανασυσκευασίας, αποθήκευσης και μεταφοράς παντός είδους νωπών και κατεψυγμένων αλιευμάτων τρίτων, καθώς και πάσης φύσεως τροφίμων τρίτων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46381015 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΦΙΛΕΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΛΛΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΨΑΡΙΩΝ, ΣΥΚΩΤΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΒΓΟΤΑΡΑΧΟΥ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ Κύρια
10201100 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΙΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΨΑΡΙΩΝ (ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΩΝ Η ΜΗ), ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΛΗ ΨΥΞΗ Δευτερεύουσα
10201300 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΑΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ Δευτερεύουσα
10201400 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΙΛΕΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ Δευτερεύουσα
10203000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ Δευτερεύουσα
10209900 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
46381000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
46381004 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΜΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
46381005 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ, ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
46381007 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΡΕΙΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
46381008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΛΕΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΛΛΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΨΑΡΙΩΝ, ΣΥΚΩΤΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΒΓΟΤΑΡΑΧΟΥ, ΝΩΠΩΝ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ Δευτερεύουσα
46381012 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΖΩΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
47231505 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ, ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση