Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

WOERA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801898235
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165400601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-08-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

MILLA ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800439832
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122684001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-10-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

GREKA ICONS ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998385647
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9672101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-12-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Ν.ΤΑΛΑΝΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998316389
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8936801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-08-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΣΑΡΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094400820
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1562801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-1994
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094355892
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 894901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση