ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ

ΝΙΚ. ΖΕΚΑΚΟΥ 18 ΚΑΙ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜ , ΜΑΡΟΥΣΙ, 15125

ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ


ΝΙΚ. ΖΕΚΑΚΟΥ 18 ΚΑΙ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜ , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094116856
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 350101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 28-01-1983
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 11-03-1983
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

FRIESLANDCAMPINA HELLAS S.A.

Εξαγώγιμα Προϊόντα Επιχείρησης


Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΝΙΚ. ΖΕΚΑΚΟΥ 18 ΚΑΙ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜ
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Εταιρίας είναι: 1. Η αντιπροσώπευση έναντι προμήθειας ή αλλιώς, στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων, παιδικών τροφών και άλλων όμοιων ή συναφών προϊόντων, καθώς και άλλων επιχειρήσεων που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 2. Η αγορά, πώληση, εισαγωγή, εξαγωγή ή και διανομή στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων, παιδικών τροφών και άλλων όμοιων ή συναφών προϊόντων. 3. Η παραγωγή, η επεξεργασία, η συσκευασία γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων, παιδικών τροφών και άλλων όμοιων ή συναφών προϊόντων και η εμπορία ή και διανομή αυτών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και 4. Η επιδίωξη των παραπάνω σκοπών μπορεί να γίνεται και με τη συμμετοχή σε άλλες εταιρίες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή και ακόμη με ολική ή μερική εξαγορά άλλων εταιριών ή επιχειρήσεων γενικά που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση