Βρέθηκαν 22 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Π.ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Γ.ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801785474
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163284401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NATERCIA MARIA PINTO MACEDO ΤΟΥ JOSE VITOR


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 150530711
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153568701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 062884353
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152148401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801113670
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149420801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DILAK ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800746776
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139399201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-06-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΘΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 37405397
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133913401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-03-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση