ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 57 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 12133

ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ


ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 57 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 999401270
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5643501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 04-03-2004
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 08-03-2004
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ ΑΕ
NEW OPTICS S.A.
NEA OPTIKI AE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 57
  Πόλη:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

α) εισαγωγή και εμπορία, σε χονδρική οπτικών και ακουστικών ειδών, ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτών καθώς και άλλων συναφών ειδών β) κατασκευή και επισκευή οπτικών και ακουστικ΄ν ειδών και ανταλλακτικών αυτών καθώς και άλλων ειδών γ) παροχή υπηρεσιών που άπτονται του οπτικοακουστικού αντικειμένου και της εν γένει δραστηριότητας επί των οπτικοακουστικών ειδών προς ειδικούς οπτικούς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και προς τρίτους δ) αντιπροσώπευση οπτικοακουστικών οίκων, της ημεδαπής και της αλλοδαπής, στο πλαίσιο πάντα του εταιρικού σκοπού.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση