Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 051109841
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153527501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ELDO ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997680767
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123269858000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-11-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΝΑΥΣΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997735273
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9414901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-06-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΝΙΟΣ CINE TOOLS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998297069
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8216701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-04-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

POWERMED ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998283643
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8113301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-03-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999401270
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5643501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-03-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999846189
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4821801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-06-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

EUROSPEC ΤΣΑΤΑΛΙΟΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 084256593
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2682501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-09-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AEGLI MEDICAL OPTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094429222
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1641501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-07-1994
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση