ERCO PROMOTION ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 450 , ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, 14122

ERCO PROMOTION ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 450 , ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ. 998966755
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6671801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 03-01-2006
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 03-01-2006
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ERCO PROMOTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ERCO PROMOTION MONOPROSOPI EPE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 450
  Πόλη:
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

ΣΚΟΠΟΙ: Σκοποί της εταιρείας είναι οι ακόλουθοι: 1) Η εισαγωγή, εξαγωγή, κατασκευή, εκτύπωση και εμπορία διαφημιστικών προϊόντων, δώρων, εντύπων και λοιπών συναφών ειδών.- 2) Η διεξαγωγή εμπορίου και πωλήσεων διαφημιστικών προϊόντων, δώρων, εντύπων και λοιπών συναφών ειδών, μέσω διαδικτύου [internet].- 3) Η λιανική και η χονδρική πώληση διαφημιστικών προϊόντων, δώρων, εντύπων και λοιπών συναφών ειδών.- 4) Η εισαγωγή εμπορία (χονδρική και λιανική) και αποθήκευση προστατευτικών μασκών, μασκών φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών μασκών, αντιικών μασκών, μασκών Ν95 και ΚΝ95 και γενικά πάσης φύσεως προστατευτικού εξοπλισμό ικανό να συνεισφέρει στον περιορισμό της τρέχουσας πανδημίας του covid 19 αλλά και επόμενων που ίσως εμφανιστούν και εν γένει προς αντιμετώπιση αποφυγής διάδοσης της γρίπης ή άλλων ασθενειών. 6) Η εισαγωγή, εμπορία (χονδρική και λιανική) και αποθήκευση γαντιών μίας χρήσης όλων των ειδών και πολλαπλών χρήσεων όλων των ειδών. 7) Η εισαγωγή, εμπορία (χονδρική και λιανική) και αποθήκευση σε υγρά μαντηλάκια αντισηπτικά τσέπης, μαντηλάκια με αιθυλική αλκοόλη, είδη χαρτιού υγείας χαρτομάντιλα, μαντήλια όλων των ειδών, εν γένει χαρτικά για την προσωπική υγιεινή. 8) Η εισαγωγή, εμπορία (χονδρική και λιανική) και αποθήκευση ειδών ρουχισμού μίας χρήσης υγειονομικού ενδιαφέροντος, στολών μίας χρήσης και προστατευτικών χάρτινων για τα παπούτσια και εν γένει νοσοκομειακών προστατευτικών στολών. 9) Η εισαγωγή, εμπορία (χονδρική και λιανική) και αποθήκευση ατομικών ειδών προστασίας και εν γένει ατομικών ειδών. 10) Χονδρικό εμπόριο εν γένει εξαρτημάτων ρουχισμού (συμπεριλαμβανομένων των γαντιών ) από πλαστικό. 11) Χονδρικό εμπόριο χάρτινων ειδών ένδυσης νοσοκομείων μιας χρήσης (καπέλων, μπλουζών και σχετικών ειδών ). 12) Χονδρικό εμπόριο υγειονομικών ειδών, από χαρτοπολτό, Χαρτί, χαρτοβάμβακα ή ρολά ινών κυτταρίνης. 13) Χονδρικό εμπόριο χάρτινων ειδών νοσοκομείων μιας χρήσεως, εκτός από είδη ένδυσης. 14) Χονδρικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών. 15) Κάθε εμπορική πράξη, η οποία εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρείας, δηλαδή αποφέρει νόμιμο κέρδος, ακόμη και αν δεν μνημονεύεται ρητώς στο καταστατικό στα πλαίσια των προαναφερομένων σκοπών.- 16) Οι υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων που προορίζονται για κατοίκηση.- 17) Η αγοραπωλησία κτιρίων, κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών.- 18) Η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων.- 19) Οι υπηρεσίες χρονομεριστικής μίσθωσης ακινήτου για κατοίκηση.- 20) Οι υπηρεσίες ενοικίασης δωματίων σπιτιών μακράς διάρκειας.- 21) Οι υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια.- 22) Οι υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση.- Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή.- β) Να ιδρύει οπουδήποτε γραφεία ή πρακτορεία ή υποκατα- στήματα, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή.- γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.- δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθ’οιονδήποτε τρόπο. Επί πλέον, η εταιρεία, στα πλαίσια του σκοπού της, δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες, κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, να ιδρύει επιχειρήσεις, εταιρείες ή κοινοπραξίες μόνη ή από κοινού με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει πρόσφορο [π.χ. με αγορά μετοχών ή εταιρικών μεριδίων κλπ], συνεισφέρουσα μετρητά, είδη ή υπηρεσίες, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή.-


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46493000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Κύρια
18121101 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Δευτερεύουσα
18121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ, ΑΦΙΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
18121400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΧΑΡΤΩΝ, ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΚΟΝΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
18121500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
18121600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΓΥΑΛΙ, ΜΕΤΑΛΛΟ, ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΠΗΛΟ Δευτερεύουσα
18121902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
18133000 BOΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Δευτερεύουσα
46421116 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΝΤΙΩΝ, ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΑΚΤΥΛΑ Δευτερεύουσα
46421135 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ) ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Δευτερεύουσα
46421157 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΚΑΠΕΛΩΝ, ΜΠΛΟΥΖΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ) Δευτερεύουσα
46451011 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΣΑΠΟΥΝΙ, ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ Δευτερεύουσα
46461110 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46461113 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Η ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟ, ΧΑΡΤΙ, ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ Η ΡΟΛΑ ΙΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ Δευτερεύουσα
46461118 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
46461212 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46492300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47626201 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47717112 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΑΚΤΥΛΑ Δευτερεύουσα
47737405 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
47747510 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47747519 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Η ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟ, ΧΑΡΤΙ, ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ Η ΡΟΛΑ ΙΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ Δευτερεύουσα
47747521 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΚΑΠΕΛΩΝ, ΜΠΛΟΥΖΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ) Δευτερεύουσα
47757614 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΣΑΠΟΥΝΙ, ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ Δευτερεύουσα
61204200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση