Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΛΙΒΑΘΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 103319748
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 175529001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-02-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 023653880
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152233501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΡΙΤΣΙΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 103753356
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152309601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δ.ΠΑΝΑΙΔΗΣ ΠΛΑΚΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801128820
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149761401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BUJAR ZDRAVA ΤΟΥ HYQMET


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 125452417
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149689201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΦΗ & ΜΑΝΤΥ ΚΟΝΤΟΥ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800850900
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142984501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-06-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GEOMETRIC SHAPE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800703790
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137473601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΣΚΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 143370493
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127415601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-10-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 038329505
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124432401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-03-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MILKRO HELLAS PUBLISHER SERVICES LTD


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997728896
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 120895301001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-05-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση