ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜ. ΧΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

ΛΕΩΦ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 490 , ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 14122

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜ. ΧΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


ΛΕΩΦ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 490 , ΗΡΑΚΛΕΙΟ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 998832777
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7875501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 06-11-2007
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 14-11-2007
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

K.C. ELITE MOTORS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 490
  Πόλη:
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της εταιρίας ορίζεται η προς επίτευξη εμπορικού κέρδους: α) Εισαγωγή-Εξαγωγή και εμπορεία μεταχειρισμένων και καινούργιων επιβατικών και επαγγελματικών αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, μοτοσικλετών, αξεσουάρ και ανταλλακτικών αυτοκινήτων και συναφών ειδών, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. β) Η συμμετοχή σε κάθε τύπου εταιρίες προϋπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες, κεφαλαιουχικές και προσωπικές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ως και κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς. 2. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρία δικαιούται : α) Να προβαίνει σε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις Β) να ανεγείρει ιδιόκτητες ακίνητες εγκαταστάσεις, να προβαίνει στον εν γένει εξοπλισμό τους, να αγοράζει, να νοικιάζει, να μισθώνει χρονομεριστικώς(ύηιε8ΗαΗηξ) ακίνητα, καθώς και αυτοκίνητα, μηχανήματα και εξοπλισμό γ)να ιδρύει υποκαταστήματα σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού και ιδιαίτερα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το αντίστοιχο νομοθετικό καθεστώς του κράτους υποδοχής για την ίδρυση υποκαταστημάτων απαιτείται μόνον ομόφωνη γραπτή απόφαση όλων των εταίρων, δεν απαιτείται δηλαδή τροποποίηση του καταστατικού. δ)να αγοράζει και να μισθώνει συναφείς επιχειρήσεις ε)να συνάπτει συμβάσεις εργασίας στ)να συνάπτει συμβάσεις δανείου και πίστωσης με τράπεζες και με ιδιώτες ζ)να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα έχει σχέση με τους παραπάνω σκοπούς, στους οποίους οι επιμέρους στόχοι και οι ενέργειες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
45112201 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Κύρια
45111101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
45111104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ Δευτερεύουσα
45112101 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
45191102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΚΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ) Δευτερεύουσα
45191105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
45192202 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
45311217 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
45401015 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45402014 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45402016 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΥ >= 50 CC Δευτερεύουσα
77111001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Δευτερεύουσα
77391302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση