Βρέθηκαν 29 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801189314
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151378901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

A&P PROGRESSION ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801049631
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147860201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΝΤΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΙΝ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 115714198
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151405901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-03-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 118189805
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145448901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΑΚΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800835299
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142517101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VIAMAR II ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800774333
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140490001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-11-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ΜΑΛΤΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 128657742
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134341401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-07-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση