Βρέθηκαν 19 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

KS TRAVEL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801816990
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163900401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 132006548
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153614001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΙΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800955840
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145698201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-03-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MUVUS ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800874461
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143627801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΖΗΚΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 051069629
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136504701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-10-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

A.P. BUS & COACH HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800604805
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131774401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-09-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 129215937
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151265601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-05-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BIDCARS ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800558624
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129293501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-03-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση