ΜΑΡΚΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 41 , ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 17343

ΜΑΡΚΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ


ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 41 , ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 999789351
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122762701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 28-12-2007
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 30-01-2008
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΜΑΡΚΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ
MARKOS PETRAKIS ABEE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 41
  Πόλη:
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

α) Η παραγωγή, ηχογράφηση και κατασκευή κασετών ήχου και εικόνας, ψηφιακών δίσκων CD, DVD, Minidisc, DCC και κάθε μορφής φορέων ήχου, εικόνας και δεδομένων (data) σε οποιαδήποτε μορφή ψηφιακή ή αναλογική, καθώς και η εισαγωγή και εμπορία αυτών. β) Η εισαγωγή, εμπορία και κατασκευή ηλεκτρικών ηλεκτρονικών ειδών COMPUTERS περιφερειακών και συναφών με αυτά είδη, γ) Οι ψηφιακές εκδόσεις πολυμέσων, οι εκδόσεις παντός είδους εντύπων συμπεριλαμβανομένων περιοδικών και συναφών ειδών καθώς και εμπορία αυτών. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. ε) Να αγοράζει και μισθώνει και δια χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing), οποιαδήποτε ακίνητα, μεταφορικά μέσα, τεχνολογικό εξοπλισμό και υπηρεσίες.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση