Βρέθηκαν 27 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 076450979
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132818801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-12-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΞΟΥΡΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 156268440
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124928301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-04-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 049340644
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123182501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-10-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α.Β. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800377026
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119097601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998094752
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122797001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-01-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΑ ΒΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 117399153
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9245001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-03-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 118175898
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8752201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-04-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΚΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 36702498
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8657001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 082592704
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8422601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-09-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση