ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

9,08 ΧΙΛ.Λ.ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ , ΚΟΡΩΠΙΟΥ, 19400

ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


9,08 ΧΙΛ.Λ.ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ , ΚΟΡΩΠΙΟΥ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998369659
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125972101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 26-05-2009
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 22-06-2009
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

TORE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
9,08 ΧΙΛ.Λ.ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
  Πόλη:
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΟΡΩΠΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης πάσης φύσεως εκδηλωσεων. Ο σχεδιασμός, διοργάνωση, επιμέλεια και υλοποίηση πάσης φύσεως καλλιτεχνικων, ψυχαγωγικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, επιχειρηματικών και λοιπών εκδηλώσεων και γενικώς πάσης φύσεως δρώμενων, η παροχή υπηρεσιών προβολής και επικοινωνίας φυσικών ή νομικών προσώπων, προϊόντων ή υπηρεσιών, η εκπροσώπηση στην Έλλαδα ή στο εξωτερικό καλλιτεχνών, φυσικών ή νομικών προσώπων, ο σχεδιασμός και μελέτη για την παραγωγή έντυπου και λοιπού υλικού. Η πώληση και εκμίσθωση πάσης φύσεως εξοπλισμού σχετικού με τη διοργάνωση εκδηλώσεων. Η εμπορία, εισαγωγή εξαγωγή, αντιπροσωπεία, παραγγελία και προμήθεια πάσης φύσεως επίπλων και συσκευών οικιακών, γραφειακών, εργασιακών, ξενοδοχειακών κλπ χώρων, ειδών οικιακής χρήσεως, ειδών δώρου, ειδών δόμησης και κατασκευών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και εργαλείων, ειδών και οργάνων διαρρυθμίσεως, διακοσμήσεως, οργανώσεως και εξοπλισμού εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, ειδών κήπου και εξοχής, ειδών ενασχόλησης ελευθέρου χρόνου, εποχιακών ειδών, υφασμάτων, ειδών ένδυσης, υπόδησης, βρεφικών και παιδικών ειδών, παιχνιδιών καθώς και το εμπόριο παρομοίων και συγγενών ειδών και εμπορευμάτων. Προς υλοποίηση του σκοπού της η εταιρεία δύναται: α. Να μετέχει σε οιουδήποτε εταιρικού τύπου ελληνική ή αλλοδαπή εταιρεία επιδιώκουσα συναφείς σκοπούς. β. Να αγοράζει, να πωλεί, να μισθώνει, να εκμισθώνει και γενικά να αξιοποιεί, ανοικοδομεί και εκμεταλλεύεται ακίνητα. γ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. δ. Να παρέχει κάθε είδους υπηρεσίες και να αναπτύσσει επιχειρηματική ή επενδυτική δράση σχετικά με το σκοπό της. ε. Να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα ή συνδεδεμένες με την παρούσα επιχειρήσεις στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. στ. Να παρέχει εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες και να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της εταιρείας. ζ. Γενικώς να αναπτύσσει κάθε οικονομική δραστηριότητα και να προβαίνει σε κάθε ανάλογη ενέργεια που κρίνεται ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη του σκοπού της εταιρείας, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
93291901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (Π.Χ. ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ) Κύρια
46441100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΑΛΙΚΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
46441104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ Η ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ Δευτερεύουσα
46441111 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ Δευτερεύουσα
46471100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ Δευτερεύουσα
46491100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΧΑΙΡΟΠΙΡΟΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46491900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46493910 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δευτερεύουσα
46651000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
77291201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Δευτερεύουσα
77291202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ Δευτερεύουσα
77391903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
82300000 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση