Βρέθηκαν 20 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

DISTRICT BOTANICA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802338543
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174600701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΡΩ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 039832169
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157331101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΑΙΕΝΣ ΤΕΚ ΕΝΤ ΦΑΝ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801341236
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154741001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-05-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NG SUPPLIERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801334165
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154618401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 101423741
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153048901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 134272000
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143707801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΗΝΙΑΚΟΣ Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800803357
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141410101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-02-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800459529
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123707101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Farmatrek Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 997838631
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 95747401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-10-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση