Βρέθηκαν 22 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MC BUILDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801596190
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159812501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

R BROS IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801143465
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150101001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NEW FETRIX ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801118247
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149517501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DISNEY EVENTS I.K.E.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800837650
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142594401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

369AV ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800679250
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135729001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-08-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREAT - TRADE EXHIBITIONS & EXPORTS - CONSULTING I.K.E.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800587724
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130958001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-06-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ATHENS FLYING WEEK ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800587122
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130917401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-06-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π. ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800534282
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128067701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση