ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΗΣΙΟΔΟΥ 1 , ΑΘΗΝΑ, 17456

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


ΗΣΙΟΔΟΥ 1 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 115148497
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8900301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 06-07-2009
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 20-07-2009
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ST CARS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΗΣΙΟΔΟΥ 1
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΛΙΜΟΣ
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση