Βρέθηκαν 22 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

AUTOMOTIVE SOLUTIONS ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099990679
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4734401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801189314
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151378901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΠΟΥΣΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800878423
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143767901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GCB ERGON ENERGY ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ REAL ESTATE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800445630
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122964201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-10-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΙΜΩΝ ΠΛΑΚΟΝΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800380971
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119293401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-01-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 115148497
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8900301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-07-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΙΑΝΙΚΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 113721747
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8484601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-10-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση