Σ.& Α. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΟΕ

ΚΥΔΩΝΙΩΝ 26 , Ν ΣΜΥΡΝΗ, 17121

Σ.& Α. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΟΕ


ΚΥΔΩΝΙΩΝ 26 , Ν ΣΜΥΡΝΗ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 997886954
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9638701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 02-12-2010
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 02-12-2010
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΥΔΩΝΙΩΝ 26
  Πόλη:
Ν ΣΜΥΡΝΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

χονδρικό λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής,κουζινών πλακών(ματιών) μαγειρέματος, σχαρών ,κεραμικών, πλακακιών , Χονδρικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων, Λιανικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων , Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης , Λιανικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης, καθώς και προμηθειών και κάθε παροχής υπηρεσιών σχετικά με την άνω δραστηριότητα . Για την επίτευξη του σκοπού της,ή εταιρεία θα μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες που επιδιώκουν τον ίδιο η παρεμφερή σκοπό ή να συνεργάζεται με αυτές και να συνιστά εταιρείες οποιουδήποτε νομικού χαρακτήρα με φυσικά πρόσωπα ή άλλες επιχειρήσεις του εσωτερικού ή της αλλοδαπής που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν και που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση