Βρέθηκαν 23 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

NOKA VIKTOR - ΓΚΑΜΠΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801376469
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155487801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GNT CONSTRUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801090768
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148865001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ν. Δ. ΔΑΒΡΑΔΟΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800908303
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144670807000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PLAZA NUOVA ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800841061
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142688001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΜΠΕΛΕΦΑΝΤΗΣ - ΜΠΕΛΕΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 053524640
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142270601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΛΟΥΧΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 035505978
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 115883301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-05-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σ.& Α. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 997886954
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9638701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-12-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 117982895
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9361501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-05-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση