Βρέθηκαν 127 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Μιχαήλ Θ. Κουρεμέτης - Ιδιωτικό Ιατρείο Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802448467
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 176549101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VM LIBERIS ATHENS Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802353141
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174857401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

APAPER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802322127
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174297001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Μ.ΠΑΠΑΔΑΚΗ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802187853
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171722401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Wings ICT Solutions Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800419255
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121484201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NB SOLUTION Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802027280
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168426501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σ. ΤΣΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801935075
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166545901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 027726671
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165204501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΣΕΛΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 133776786
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161848901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση