ΒΙΤΑΦΡΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΥΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΑΚΟΥ 3 , ΑΘΗΝΑ, 11741

ΒΙΤΑΦΡΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΥΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΝΑΚΟΥ 3 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997883337
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9406101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 01-12-2011
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 08-12-2011
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

THE ORANGE FACTORY

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΝΑΚΟΥ 3
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Η εμπορία και μεταποίηση κάθε είδους χυμού. Η αντιπροσώπευση των παραπάνω ειδών από εταιρείες του εξωτερικού και η συμμετοχή σε εταιρείες μεταποίησης και εμπορίας των προαναφερόμενων ειδών. Η περισυλλογή, συγκομιδή και διαλογή αγροτικών προϊόντων. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση