ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 2 , ΒΟΥΛΑ, 16673

ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


ΠΛΑΣΤΗΡΑ 2 , ΒΟΥΛΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 800481550
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124812001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 05-04-2013
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 05-04-2013
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

AFROUDAKIS - YACHTING ALLIANCE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΛΑΣΤΗΡΑ 2
  Πόλη:
ΒΟΥΛΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΒΟΥΛΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρίας είναι: α) Η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείου Γενικού Τουρισμού, β) Η διενέργεια ναυλομεσιτειών, γ) Η μεσιτεία στην αγοραπωλησία πλοίων παντός είδους, τύπου και κατηγορίας δ) Η εκπόνηση μελετών, η διενέργεια επισκευών και η κατασκευή - ναυπήγηση πλοίων παντός είδους, τύπου και κατηγορίας, ε) Η πρακτόρευση και εκπροσώπηση πλοίων παντός είδους, τύπου και κατηγορίας, είτε ανηκόντων στην εταιρεία, είτε σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα, στ) Η πρακτόρευση πληρωμάτων, ζ) Η εκμετάλλευση, εκμίσθωση, μίσθωση, ναύλωση, εκναύλωση και διαχείριση επιβατηγών - τουριστικών (Ε/Γ - Τ/Ρ) πλοίων ιδιοκτησίας τρίτων, η) Η διοργάνωση εκθέσεων και ναυτικών σαλονιών, θ) Η παροχή εγγυήσεων ή εμπραγμάτων ασφαλειών σε ασφάλεια ιδίων ή αλλοτρίων χρεών, η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων για την παρ' αυτών σύναψη δανείων ή για την ανάληψη οποιασδήποτε γενικά υποχρέωσης σχετικής με τη θαλάσσια ή εναέρια ή χερσαία εμπορία και μεταφορά, ι) Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες υφιστάμενες ή συσταθησόμενες στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και η συνεργασία με τις ανωτέρω εταιρείες, ια) Η ίδρυση, συνεργασία ή αντιπροσώπευση καταστημάτων ή υποκαταστημάτων οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ιβ) Η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών κάθε εταιρικής μορφής και γενικά πάσης φύσεως νομικών ως και φυσικών προσώπων, που επιδιώκουν οποιονδήποτε σκοπό, ιγ) Η ενέργεια κάθε άλλης πράξης και άσκησης κάθε άλλης επιχείρησης σχετικής ή συμφυούς ή παρεπόμενης και εξυπηρετικής προς τους ανωτέρω σκοπούς. Η απαρίθμηση των παραπάνω σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
52291100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΩΝ Κύρια
46141000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Δευτερεύουσα
50102002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΑ Δευτερεύουσα
50102003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ (ΚΟΤΕΡΩΝ, ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΑΚΑΤΩΝ ΚΛΠ) ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΑ Δευτερεύουσα
52291905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
52292000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
52292000 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
74901000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
74901200 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
77211007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ (ΚΟΤΕΡΩΝ, ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΑΚΑΤΩΝ ΚΛΠ), ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑ Δευτερεύουσα
79110000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
82301200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση