Βρέθηκαν 18 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

AIFELTOP CLEANING FACILITY SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801460864
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157349901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΑΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801178940
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150937501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ BEST BUSINESS RESULTS ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800871864
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143552401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VAKO INTERNATIONAL SERVICES I.K.E.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800825872
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142241701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALTERNATIVE LOGISTICS PROVIDER P.C.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800804483
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141446401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-02-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800496421
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125617401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-05-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση