Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

BRIGHT SHIP SUPPLY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802048202
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168881201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GCL Marine Solutions I.K.E.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800854081
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143061201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

IYC GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800565420
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129620601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-03-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800481550
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124812001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-04-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

«ΝΑΒΙΓΚΕΪΤΟΡ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800389744
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119733201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-02-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LIDOIL ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997633441
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123754901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-04-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση