ΑΛΜΠΕΤΡΟΛ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4Α , ΑΘΗΝΑ, 10444

ΑΛΜΠΕΤΡΟΛ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4Α , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800480017
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124696101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 27-03-2013
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 01-04-2013
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΛΜΠΕΤΡΟΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΑΛΜΠΕΤΡΟΛ A.E.
ALBPETROL S.A.
ALMPETROL A.E.
ALBPETROL Single Member S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4Α
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Εταιρίας είναι: 1) Το λιανικό εμπόριο (Πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης (ΚΑΔ 47308101).. 2) Το λιανικό εμπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίων, άλλων λιπαντικών, βαρέων παρασκευασμάτων Π.Δ.Κ.Α (ΚΑΔ 47308103). 3) Το λιανικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης, με διανομή κατ’ οίκον (ΚΑΔ 47998501). 4) Το χονδρικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης (ΚΑΔ 46711201). 5) Το χονδρικό εμπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, βαρέων παρασκευασμάτων Π.Δ.Κ.Α. (ΚΑΔ 46711309). 2 6) Το χονδρικό εμπόριο (πρατήριο) πετρελαίου θέρμανσης (παράδοση στην εγκατάσταση του αγοραστή) (ΚΑΔ 46711313). 7) Οι υπηρεσίες πλυσίματος, γυαλίσματος οχημάτων και παρόμοιες υπηρεσίες (ΚΑΔ 45203000). 8) Το λιανικό εμπόριο στιλβωτικών ουσιών και κρεμών για αυτοκίνητα (ΚΑΔ 47308105). 9) Το χονδρικό εμπόριο στιλβωτικών ουσιών και κρεμών για αυτοκίνητα (ΚΑΔ 46441209). 10) Το λιανικό εμπόριο υγρών για υδραυλικά φρένα, αντιψυκτικών παρασκευασμάτων και παρασκευασμένων αποπαγωτικών υγρών (ΚΑΔ 47308107). 11) Υπηρεσίες καθαρισμού δεξαμενών (ΚΑΔ 81221202). 12) Η εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών (ΚΑΔ 47191001). 13) Το λιανικό εμπόριο καυσόξυλων (ΚΑΔ 47788508). 14) Οι υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας Νομικών Προσώπων (ΚΑΔ 70221201). 15) Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών (ΚΑΔ 70223000). 16) Οι υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών (ΚΑΔ 70222000). 17) Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης (ΚΑΔ 52.21.24.00) 18) Χονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιμοποιούνται κυρίως στην ερασιτεχνική ναυτιλία (ΚΑΔ 46.49.33.20) 19) Χονδρικό εμπόριο πέδιλων για θαλάσσιο σκι, κυματοσανίδων, ιστιοσανίδων και άλλου εξοπλισμού για ναυτικά αθλήματα (ΚΑΔ 3 46.49.33.23) 20) Χονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιμοποιούνται ειδικά στην επαγγελματική ναυτιλία (ΚΑΔ 46.69.11.21) 21) Λιανικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών γενικά, από αυτά που χρησιμοποιούνται και στην ερασιτεχνική ναυτιλία (ΚΑΔ 47.64.65.31) 22) Λιανικό εμπόριο πέδιλων για θαλάσσιο σκι, κυματοσανίδων, ιστιοσανίδων και άλλου εξοπλισμού για ναυτικά αθλήματα (ΚΑΔ 47.64.65.37). 23) Χονδρικό εμπόριο τυποποιημένων ειδών αρτοποιίας (ΚΑΔ 46.36.12.07) 24) Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) ψωμιού και άλλων ειδών αρτοποιίας (ΚΑΔ 47.24.16.01) 25) Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών ψωμιού και άλλων ειδών αρτοποιίας (ΚΑΔ 47.24.16.02) 26) Λιανικό εμπόριο τυποποιημένων ειδών αρτοποιίας (ΚΑΔ 47.24.16.07) 27) Λιανικό εμπόριο φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων (ΚΑΔ 47.24.16.10) 28) Λιανικό εμπόριο τυποποιημένων ειδών ζαχαροπλαστικής, μέσω αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.17.01) 29) Λιανικό εμπόριο τυποποιημένων προϊόντων αρτοποιίας, μέσω αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.16.01) 30) Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα αναψυκτηρίων, χωρίς παροχή καθίσματος (ΚΑΔ 56.10.19.12) 31) Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα πώλησης παγωτών ή άλλων γλυκών, χωρίς παροχή καθίσματος (ΚΑΔ 56.10.19.14) 32) Χονδρικό εμπόριο φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων (ΚΑΔ 46.36.12.10) 33) Χονδρικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής γενικά (ΚΑΔ 46.36.13.02) 34) Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια (ΚΑΔ 56.30.10.07) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: 4 α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.»


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
47308101 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ Κύρια
45203000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ, ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
46441209 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΙΛΒΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΜΩΝ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Δευτερεύουσα
46711201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46711309 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΒΑΡΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46711313 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ) Δευτερεύουσα
47191001 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΙΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
47308103 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΒΑΡΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
47308105 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΙΛΒΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΜΩΝ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Δευτερεύουσα
47308107 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΦΡΕΝΑ, ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΠΑΓΩΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ Δευτερεύουσα
47788508 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
47998501 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ Δευτερεύουσα
70221201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Δευτερεύουσα
70222000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
70223000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
70223000 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
81221202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση