Βρέθηκαν 65 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

INVENTIO EDGE DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801980974
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167521001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

POSEIDON REAL ESTATE IV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801912560
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165669101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801711749
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161968801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

POSEIDON REAL ESTATE III ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801671354
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161215301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

POSEIDON REAL ESTATE I ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801671262
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161214401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

POSEIDON REAL ESTATE II ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801671298
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161214701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AMVERA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801654855
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160917001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΙ ΕΝΤ Ο ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996688048
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159447001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

POSEIDON REAL ESTATE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801490518
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157881901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση